Ogólne warunki umowy

Informacja wstępna przed procesem kontraktacyjnym

Niniejsza strona internetowa http://b2b.balkanicadistral.com:8081/Login.aspx jest własnością BALKANICA DISTRAL SL z CIF B97847495 i adresem fiskalnym w C / HORT DEL PORTUGUÉS, 1 CP 46800, XÀTIVA (WALENCJA), działając komercyjnie pod marką BALKANICA DISTRAL SL.

Ogólne warunki umowy regulują relacje dotyczące sprzedaży na odległość między BALKANICA DISTRAL SL a użytkownikiem lub klientem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawą 7/1998 z dnia 13 kwietnia, w sprawie Ogólnych Warunków Umowy, Ustawa 3/2014 z 27 marca, która zmienia tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników, aktualne i obowiązujące przepisy dotyczące Ochrony Danych Osobowych, Ustawa 7/1996 , z 15 stycznia rozporządzenia w sprawie Handlu Detalicznego i Ustawy 34/2002 z 11 lipca, Usługi Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego.

BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, które uzna za właściwe, bez uprzedniego powiadomienia, w Warunkach Ogólnych. Wymienione modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem ich stron internetowych, za pomocą jakiejkolwiek dopuszczalnej formy prawnej i obowiązują w czasie, gdy są publikowane w sieci i dopóki nie zostaną ponownie zmodyfikowane. Jednakże BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do stosowania, w niektórych przypadkach, szczególnych Warunków Umowy, zamiast niniejszych Warunków Ogólnych, jeśli uzna to za stosowne, ogłaszając je w odpowiednim czasie.

Celem tej strony internetowej jest sprzedaż wysokiej jakości produktów spożywczych dla sklepów spożywczych.

Czas trwania umowy będzie związany z dostawą produktu bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy.

Ponadto możesz zapisać się do newslettera, aby otrzymywać oferty wymienionych produktów lub ogólne informacje, które mogą być interesujące.

Jako użytkownik lub klient wyraźnie oświadcza, że zna, rozumie i akceptuje warunki użytkowania oraz niniejsze ogólne warunki umowy. W ten sam sposób oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do działania niezbędnego do uzyskania dostępu do stron internetowych BALKANICA DISTRAL SL i umów za ich pośrednictwem.

Aby kupić nasze produkty, należy przejść do odpowiedniej sekcji naszego sklepu internetowego.

Istotnym wymogiem jest zarejestrowanie się jako użytkownik witryny w celu dokonania zakupu online. Możesz uzyskać dostęp do odpowiedniej sekcji, w celu rejestracji, na stronie internetowej. Zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych BALKANICA DISTRAL SL informuje użytkowników, że dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji i późniejszego zakupu, zostaną wprowadzone do pliku pod ich odpowiedzialnością , w celu przetwarzania takich działań przez użytkownika i zarządzania późniejszymi działaniami z nich wynikającymi. Ponadto BALKANICA DISTRAL SL informuje o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia traktowania, usuwania, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres C / HORT DEL PORTUGUÉS, 1 CP 46800 , XÀTIVA (WALENCJA) lub przez e-mail lopd@balkanica.es.

Podczas procesu zakupu należy podać swoją nazwę użytkownika i hasło. Dane te nie będą publiczne. Jesteś odpowiedzialny za poufne i odpowiedzialne traktowanie tożsamości i hasła uzyskanego w rejestrze jako klient, bez możliwości przypisania ich dla innych. Możesz modyfikować zarejestrowane informacje w dowolnym momencie w swojej strefie klienta . W tej samej sekcji będziesz mieć dostęp do historii swoich zamówień, jest to tylko sekcja konsultacji, ale jej zarządzanie jest dozwolone, co pozwala użytkownikowi wyeliminować te rejestracje, które uważa za nieważne.

Cała zawartość strony jest w języku hiszpańskim.

Klient po otrzymaniu produktu pod podanym adresem dostawy otrzyma fakturę lub kopię zamówienia.


Oferta i ważność

W przypadku produktu w ofercie, zawsze będą wskazywane podstawowe cechy ,cena oferty i ważność.

W przypadku produktu w ofercie, zawsze będą wskazywane podstawowe cechy ,cena oferty i ważność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BALKANICA DISTRAL SL oferuje informacje o wszystkich artykułach w sprzedaży, ich właściwościach i cenach. Jednakże BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do wycofania, zamiany lub zmiany produktów oferowanych za pośrednictwem swojej strony internetowej, po prostu zmieniając jej zawartość. W ten sposób produkty oferowane przez strone web będą podlegać Ogólnym Warunkom Kontraktu obowiązującym w każdym przypadku. Ponadto firma będzie miała prawo do zaprzestania oferowania, bez wcześniejszego powiadomienia i w dowolnym momencie, dostępu do wyżej wymienionych produktów.


Podstawowe cechy produktów

Produkty oferowane w naszym sklepie internetowym zawierają fotografię i jej podstawowe cechy, są to informacje uzyskane od producenta. Kolor produktu, widoczny na zdjęciu, nie jest wiążący. Identyfikuje się według cech.


Gwarancje

Wszystkie produkty oferowane na stronie korzystają z gwarancji handlowej dostawcy. BALKANICA DISTRAL SL posiada serwis posprzedażny, podczas gdy gwarancja obowiązuje, klient może ją zrealizować, kontaktując się z zakładem BALKANICA DISTRAL SL, serwisem posprzedażnym, pocztą elektroniczną na adres lopd@balkanica.es lub w punktach ustalonych przez samego dostawcę. W razie wątpliwości możesz skontaktować się z numerem telefonu obsługi klienta lub na adres e-mail lopd@balkanica.es.


Ceny

Wszystkie produkty wskazują cenę sprzedaży w euro i zawierają podatek od wartości dodanej (VAT).

Gdyby miał zastosowanie jakikolwiek inny podatek, byłoby to wskazane (IGIC lub IPSI).


Koszty dostawy i transportu

BALKANICA DISTRAL SL realizuje przesyłki tylko na Półwyspie, Balearach, Wyspach Kanaryjskich, Portugalii i Francji. Koszty wysyłki będą zależeć od obszaru wysyłki, rozmiaru, wagi i wymiarów produktu. Klient może zwizualizować te koszty przed sfinalizowaniem zakupu.

Szacowany czas dostawy produktów wynosi około 24/48 godzin dla przesyłek na Półwysep, Francji i Balearów. Dla Wysp Kanaryjskich termin będzie wynosił maksymalnie 7 dni.


Metoda transportu

BALKANICA DISTRAL SL dokonuje wysyłki produktów za pośrednictwem następujących firm kurierskich:

  • Acciona
  • Integra2
  • Transport własny

Formy płatności i realizacja zamówienia

Klient może zapłacić kwotę zamówienia, wybierając jedną z następujących form. Podczas procesu zakupu należy wskazać swój wybór:

- Karta kredytowa VISA lub MASTERCARD

Wszystkie transakcje związane z transmisją danych osobowych lub bankowych są wykonywane przy użyciu bezpiecznego środowiska, serwera opartego na standardowej technologii zabezpieczeń SSL (Secure Sockets Layer). Wszystkie przekazywane informacje są szyfrowane przez sieć.

Podobnie, informacje o Twojej karcie kredytowej są wprowadzane bezpośrednio na stronie banku, w POS (Point of Sale Terminal Bank) i nie są wprowadzane ani rejestrowane na żadnym serwerze BALKANICA DISTRAL SL.

Płacąc kartą VISA lub MASTERCARD, zawsze będziesz proszony o podanie następujących informacji: numer karty, data wygaśnięcia oraz kod walidacyjny pasujący do trzech ostatnich cyfr numeru wydrukowanego kursywą z tyłu karty VISA lub MASTERCARD, oferując w ten sposób więcej gwarancji dotyczących bezpieczeństwa transakcji.

Ta forma płatności jest ważna tylko w internecie.

Gdy kwota zakupu została pobrana w sposób oszukańczy lub niewłaściwie za pomocą numeru karty płatniczej, jego posiadacz może żądać natychmiastowego anulowania opłaty. W takim przypadku odpowiednie wpisy debetowe i wpłatne na kontach dostawcy i właściciela zostaną dokonane tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli jednak zakup został faktycznie dokonany przez posiadacza karty, a wymóg zwrotu nie był konsekwencją skorzystania z prawa odstąpienia lub rozwiązania, a zatem niesłusznie zażądał anulowania odpowiedniej opłaty, to pozostanie zobowiązany przez BALKANICA DISTRAL SL do pokrycia szkód i strat powstałych w wyniku wspomnianego odwołania.

- Przelew bankowy

Wybierając przelew bankowy otrzymasz wraz z potwierdzeniem zamówienia, e-mail z informacjami bankowymi BALKANICA DISTRAL SL.

Bardzo ważne jest, aby podczas dokonywania przelewu wskazać w tytule numer zamówienia, a także imię i nazwisko oraz dokonać przelewu w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zlecenia do jego walidacji.

Jeśli chcesz, możesz przesłać nam potwierdzenie przelewu faksem lub pocztą elektroniczną na adres control@balkanica.es>control@balkanica.es . Ale w każdym przypadku zamówienie nie zostanie uznane za spełnione, dopóki nasz dział administracji nie otrzyma potwierdzenia przelewu bankowego.

Pamiętaj, że płatność musi być dokonana w EURO i że wszystkie możliwe prowizje za wymianę i bankowość są na własną rękę.

W przypadku przelewów bankowych dokonywanych spoza Hiszpanii bardzo ważne jest, aby przy zamawianiu przelewu zawsze informować bank o przejęciu prowizji u źródła, prowizji bankowych i wydatków odpowiadających Twojemu podmiotowi. Jeśli nie, BALKANICA DISTRAL SL może sparaliżować wysyłkę zamówienia, nie otrzymując pełnej kwoty.

Możliwe koszty i prowizje wymiany i bankowe sa ponoszone przez klienta.

Dostępność produktów oferowanych przez BALKANICA DISTRAL SL może się różnić w zależności od zapotrzebowania klientów. Chociaż BALKANICA DISTRAL SL okresowo aktualizuje dane o produktach, produkt żądany przez klienta może być w tym czasie wyprzedany. W przypadku braku realizacji z powodu niedostępności, BALKANICA DISTRAL SL powiadomi klienta w momencie, gdy dowie się o tej sytuacji, za pomocą poczty elektronicznej. Okres tego komunikatu nie przekroczy w żadnym wypadku maksymalnego okresu 30 dni. BALKANICA DISTRAL SL może zaoferować drugą opcję: dostarczenie klientowi bez podwyżki cen, produktu o podobnych cechach lub wyższej jakości, lub o ile nie jest to uzasadnione i możliwe do udowodnienia przez BALKANICA DISTRAL SL, w tym samym okresie zapłaty kwoty zapłaconej za zamówienie anulowane. W przypadku, gdy BALKANICA DISTRAL SL nie dokona tej płatności w wyznaczonym terminie, kupujący może zażądać, aby wypłacono mu dwukrotność należnej kwoty, bez uszczerbku dla jego prawa do odszkodowania.


Prawo do odstąpienia od umowy, zwrotów i roszczeń

Nabywca będzie miał czternaście dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy, od dnia w którym klient otrzyma produkt, bez żadnej kary i bez podania przyczyn.

Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy musi nastąpić w drodze powiadomienia telefonicznego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres lopd@balkanica.es , wysyłając pismo na nasz adres pocztowy C / HORT DEL PORTUGUÉS, 1 CP 46800, XÀTIVA (WALENCJA), lub poprzez formularz odstąpienia.

Zgodnie z artykułem 103 ustawy 3/2014 z 27 marca, która zmienia tekst Ustawy Ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników, dostawy usług lub towarów wykonane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta lub wyraźnie spersonalizowane, lub, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub mogą ulec pogorszeniu lub szybko się przeterminować, są zwolnione z odstąpienia.


Zwroty

BALKANICA DISTRAL SL jest odpowiedzialna za odbiór produktu.

Klient musi zwrócić lub dostarczyć produkt bezpośrednio do BALKANICA DISTRAL SL, na adres C / HORT DEL PORTUGUÉS, 1 CP 46800, XÀTIVA (WALENCJA), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu maksymalnie czternastu dni kalendarzowych od daty sformalizowania prawa do odstąpienia od umowy. Termin zostanie uznany za spełniony, jeśli klient dokona zwrotu produktu przed końcem teg okresu.

BALKANICA DISTRAL SL będzie odpowiedzialna za koszty zwrotu.

W każdym przypadku zwracane produkty muszą być w idealnym stanie, nieużywane i w oryginalnym opakowaniu. W związku z tym wymaga się, aby w celu uniknięcia problemów w transporcie, zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i szczelność opakowania. Po otrzymaniu, sprawdzimy ich jakość. Z chwilą sprawdzenia, czy zarówno artykuł, jak i możliwe komponenty, akcesoria, upominki reklamowe i dokumentacja są kompletne i są w idealnym stanie, przystąpimy do zwrotu pieniędzy.


Zwrot płatności

Zwrot kwot dla klienta zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatności, z których korzysta klient, o ile nie uzgodniono inaczej.

BALKANICA DISTRAL SL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu, powodu wycofania lub do momentu dostarczenia przez klienta dowodu zwrotu, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy.

W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia ze strony BALKANICA DISTRAL SL, w odniesieniu do zwrotu zapłaconych kwot, klient może domagać się podwójnej kwoty zapłaconej, bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania za szkody i straty poniesione.


Zwrot wadliwego produktu.

W przypadku, gdy produkt nie jest w dobrym stanie, i nie jest to z winy klienta, będzie on uprawniony do zwrotu produktu, informując BALKANICA DISTRAL SL o przyczynie zwrotu za pośrednictwem któregokolwiek ze środków o których mowa w tych warunkach kontraktowania i bez żadnych kosztów dla klienta. Ten zwrot z powodu wady lub złego stanu produktu nie będzie uważany za prawo do odstąpienia od umowy.

BALKANICA DISTRAL SL zobowiązuje się pokryć koszt zwrotu i zamienić produkt na nowy zgodnie z warunkami przyjętymi w momencie sprzedaży.

Jeśli klient chce złożyć reklamację, BALKANICA DISTRAL SL znajduje się w C / HORT DEL PORTUGUÉS, 1 ZIP 46800, XÀTIVA (WALENCJA) lub przez e-mail lopd@balkanica.es.


Jurysdykcja

Ponadto BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań cywilnych lub karnych, które uzna za stosowne w przypadku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej i treści lub naruszenia warunków.

Relacje między użytkownikiem a usługodawcą będą regulowane przepisami obowiązującymi na terytorium Hiszpanii. W przypadku jakiegokolwiek sporu strony mogą poddać swoje spory arbitrażowi lub przejść do jurysdykcji zwykłej, przestrzegając zasad jurysdykcji i kompetencji w tym zakresie. BALKANICA DISTRAL SL ma swój adres w WALENCJI, Hiszpania.